Particulieren
Bedrijven
Oldtimerverzekering
Schade
Formulier download
Wie is Wie
Contact
Particulieren
Verkeer
Wonen
Aansprakelijkheid
Rechtsbijstand
Inkomen
Nabestaanden
Sparen
Ziektekosten
Reizen en vrijetijd

Home Contact Adres Login

Kapitaal bij invaliditeit of overlijden

 
Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten, dan dekt uw polis in geval van ziekte of ongeval een schadevergoeding vanwege gemis aan inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Gelukkig zijn de meeste mensen niet lang ziek en dus hoeven zij maar tijdelijk gebruik te maken van zo’n uitkeringrecht.

Maar wat te doen als er bij u sprake is van een blijvende handicap of een blijvende ziekte zodat verder werken aan een stijging van uw verzekerde inkomen onmogelijk is? Of als een onverzekerd gezinslid door zoiets wordt getroffen? 
 

Verzekerd van een kapitaal

U kunt zich op een aantal manieren verzekeren van een kapitaalsuitkering als blijvende invaliditeit of overlijden uzelf of een van uw gezinsleden treft.
 
- ongevalrisico
Vrijwel alle verzekeraars bieden polissen aan die het risico dekken van een ongeval: persoonlijke-ongevallenpolissen, gezinsongevallenpolissen, ongevallen-inzittendenpolissen, reisverzekeringen, ongevallenpolissen die onderdeel uitmaken van creditcard-clubs, schoolongevallenverzekeringen enzovoort. Al deze polissen kennen een uitsluiting voor het risico van invaliditeit of overlijden veroorzaakt door ziekte.
 
- ziekterisico
De kans op blijvende invaliditeit of overlijden door een ziekte is groter dan de kans op een ongeval met zulke gevolgen. Omdat het natuurlijk in feite niet uitmaakt of iemand blijvend invalide is geworden door een ongeval of door een ziekte, biedt een groeiend aantal verzekeraars polissen die geen uitsluiting kennen voor het risico van ziekten. Zulke verzekeringen zijn natuurlijk iets duurder. Ook is de hoogte van de premie afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde persoon. Voor iemand in beroepsklasse 1 varieert de premie vanaf € 200 tot € 415 per jaar bij een verzekerd kapitaal van € 100.000. De overlijdenspremie is leeftijdsafhankelijk volgens het tarief ‘overlijdensrisicoverzekeringen’. 
 
Dekking

De hoogte van de dekking bepaalt uzelf, maar doorgaans is het verzekerde kapitaal niet lager dan € 100.000 per verzekerde persoon.
 
- uitkering bij invaliditeit
Voor de bepaling van de uitkeringsrechten op grond van zulke verzekeringen wordt ten aanzien van het risico van invaliditeit doorgaans uitgegaan van het verlies van lichaamsfuncties. Een pianiste bijvoorbeeld verliest door een ongeval vijftig procent van het zicht van één oog of een scholier verliest als gevolg van een ziekte vijftig procent van zijn gehoor. In beide gevallen keert de verzekeraar eenmalig een vast deel uit van het door de verzekerde vooraf zelf gekozen kapitaal uit.
Hoe hoger het verzekerde kapitaal is, hoe hoger de uitkering bij een gedeeltelijke invaliditeit. Bij een volledige invaliditeit wordt het hele kapitaal ineens uitgekeerd. Voor het vaststellen van de omvang van de uitkering wordt altijd gewacht tot er sprake is van een stabiele situatie. Dat betekent dat medische behandelingen en/of revalidatie geen verbetering meer kunnen brengen in het percentage van de invaliditeit die door de verzekerde wordt ondervonden.
 
- uitkering bij overlijden
In geval van overlijden wordt het gehele verzekerde kapitaal uitgekeerd aan de in de polis genoemde begunstigden. Zij kunnen daarvan doorgaans ook ruimschoots de kosten van een passende begrafenis verrekenen.
 
- uitkering bij onafwendbaar sterven
Soms lijdt een verzekerde persoon aan een ziekte die onafwendbaar en binnen 12 maanden diens overlijden tot gevolg zal hebben. Sommige verzekerden zouden dan liever zelf over het overlijdenskapitaal beschikken. Er zijn verzekeraars die in dat geval toestaan dat het overlijdenskapitaal

Klik dan hier om informatie aan te vragen.

U kunt natuurlijk ook bellen. Het nummer is 073-5216422.


 
© copyright Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto b.v. Advieswijzer Disclaimer /td>