Disclaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleent. De doelstelling van deze site is u te informeren over de oldtimerverzekering die wij aanbieden.

Een * bij tekst op deze site geeft aan dat er bepaalde voorwaarden gelden. Vraag naar deze voorwaarden.

De site heeft geen adviserende functie. Wanneer u op basis van deze site een verzekering afsluit is het een keuze welke door u zelf gemaakt is.

Alle gegevens die u ons verstrekt vallen onder het privacy reglement. De gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ons deze gegevens verstrekt, zijnde het verstrekken van een offerte of het sluiten van een verzekering. U krijgt van ons geen ongewenste e-mail o.i.d. De beperkingen van het internet t.a.v. privacy bescherming liggen buiten onze invloed en kunnen ons niet aangerekend worden.

Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto b.v. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Brabant (Den Bosch) onder nummer 16035561. Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto b.v. heeft het volgende WFD-vergunningnr 12003231 voor meer informatie kunt u kijken op www.afm.nl Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto b.v. Uw kunt ons bereiken van 09.00 uur tot 17.00 uur op werkdagen voor vragen over deze site of een telefonische offerte. Het telefoonnummer is 073-5216422.E-mailen kan ook het adres is info@herasto.nl

De op deze site vermelde premies zijn exclusief kosten en assurantiebelasting (21%) indien van toepassing.O.a ongevallenverzekeringen zijn vrijgesteld van assurantiebelasting. De op deze site vermelde en/of berekende premies gelden voor personenauto's met een geel kenteken. Voor voertuigen zoals bestelbussen, kampeerauto's en vrachtauto's gelden andere tarieven. Tevens gelden er andere tarieven voor bepaalde soorten zware Amerikaanse voertuigen zoals pickuptrucks.

Gegevens die u door geeft dienen op waarheid te berusten. Onjuiste en/of onvolledige gegevens kunnen leiden tot het later nietig verklaren van de verzekering. Wanneer u onverhoopt klachten heeft over ons bedrijf of over onze manier van zaken doen ? U kunt deze klachten met ons bespreken of schriftelijk bij ons indienen. Komen wij er met u niet uit dan kunt u naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Voor meer informatie kunt kijken op www.kifid.nl

Wij streven er naar twee maal per dag onze e-mail te bekijken. Wanneer een antwoord te lang duurt adviseren wij u telefonisch contact met ons te zoeken. Een verzonden e-mail geeft geen enkel recht. Links en verwijzingen naar derden zijn een service van onze kant. De inhoud van deze sites en de manier van zaken doen van deze bedrijven vallen buiten onze invloed. Heeft klachten laat het ons weten.

Een verzekering gaat eerst in na definitieve goedkeuring en acceptatie door de betreffende verzekeraar. Een voorlopige dekking kunt u in veel gevallen telefonisch of via e-mail aanvragen. Op deze site berust copyright van ons en/of van de betreffende verzekeraar(s). Dit geldt voor zowel de teksten als voor de gebruikte foto's en illustraties.

Deze pagina is op 07-03-2014 voor het laatst aangepast