Premie

Wat kost de HERASTO Oldtimerpolis?

Premie voor 5000 kilometer per jaar:
WA/Europa CASCO CASCO CASCO
Eigen risico casco ER 136,- ER 225,- ER 450,-
Oldtimers vanaf 35 jr. € 34,- 1,25 % 1,00 % 0,75 %
Oldtimers 30 tot 35 jr. € 45,- 1,25 % 1,00 % 0,75 %
Klassiekers 25 tot 30 jr. € 57,- 1,50 % 1,25 % 1,00 %
Klassiekers 20 tot 25 jr. € 61,- 1,50 % 1,25 % 1,00 %
Hobby auto 12 tot 20 jr. € 128,- 2,70 % 1,80 % 1,50 %
Premie voor 7500 kilometer per jaar:
WA/Europa CASCO CASCO CASCO
Eigen risico casco ER 136,- ER 225,- ER 450,-
Oldtimers vanaf 35 jr. € 43,- 1,25 % 1,00 % 0,75 %
Oldtimers 30 tot 35 jr. € 57,- 1,25 % 1,00 % 0,75 %
Klassiekers 25 tot 30 jr. € 71,- 1,50 % 1,25 % 1,00 %
Klassiekers 20 tot 25 jr. € 77,- 1,50 % 1,25 % 1,00 %
Hobby auto 12 tot 20 jr. € 160,- 2,70 % 1,80 % 1,50 %

Dit tarief is van toepassing op personenauto's. Voor vrachtauto's en (bestel)bussen gelden andere tarieven. Deze tarieven kunt u via de mail of telefoon bij ons opvragen.


Premie voor 10000 kilometer per jaar:

Ten aanzien van oldtimers (20 jr en ouder) geldt bij een kilometrage van 10.000 km per jaar een toeslag van 50% op de WA-premie (van 7.500 km) bij dekking alleen WA of 25% op WA-premie en 25% op cascopremie (van 7.500 km) bij dekking WA + volledig casco
Voor bestuurders met minder dan 5 jaar rijervaring gelden andere tarieven en/of voorwaarden.

Casco premie wordt berekend over de getaxeerde waarde. Minimum premie voor casco
€ 45,- . Wa + casco geven de totale premie.
Bij ruitschade welke door Glasgarant middels harsinjectie gerepareerd wordt, geldt geen eigen risico. Er geldt geen toeslag voor een Europa dekking. Een losse Wa verzekering kan alleen in combinatie met een (verhaals)rechtsbijstandverzekering gesloten worden. ER is "eigen risico". De premies gelden per jaar en zijn exclusief assurantiebelasting (21%)en kosten.
Bij de polis wordt een gratis groene kaart afgegeven.

Wat verstaat HERASTO onder oldtimer - klassieker - hobby auto?

 

Onder oldtimers worden verstaan auto's van 30 jaar en ouder. Onder klassiekers worden verstaan voertuigen met een leeftijd van 20 tot 30 jaar. Onder hobby-auto's worden verstaan voertuigen van 12 tot 20 jaar; het voertuig moet als zodanig te classificeren zijn. Dit zal per geval bekeken worden.

Wat kan ik nog meer verzekeren op de HERASTO oldtimerpolis?

 

U kunt de polis uitbreiden met een Ongevalleninzittendenverzekering(OVI), Schadeverzekering inzittenden (SVI) een Rechtsbijstandverzekering of een Verhaalsrechtsbijstandverzekering.
De Ongevalleninzittendenverzekering geeft een uitkering bij overlijden (A) of een uitkering bij blijvende invaliditeit (B) t.g.v. een ongeval met het voertuig.
De premie voor de ongevalleninzittendenverzekering bedraagt € 15 per jaar. Maximaaal 6 zitplaatsen.
Bedragen:
A: € 12500,-
B: € 25000,-
Hogere bedragen zijn mogelijk, wij informeren u hier graag over.
De Schadeverzekering inzittenden dekt de schade die u lijdt als gevolg van een verkeersongeval. Denkt u aan smartengeld,inkomsten derving, kosten als gevolg van letsel zoals het aanpassen van uw woning e.d.
De premie voor de Schadeverzekering inzittenden bedraagt € 42,- per jaar.
Verzekerd bedrag: € 1.000.000,-

Uitbreiding dekkingskingsmogelijkheden particulier

Jaarpremie

Verkeer

€ 65,304

Verkeer + Consument & Wonen

€ 164,69

Verkeer + Consument & Wonen + Inkomen

€ 253,50

Verkeer + Consument & Wonen + Inkomen + Fiscaal & Vermogen

€ 302,60

Premiebetaling Standaard geldt een premiebetaling per jaar. Gespreide betaling is ook mogelijk, per halfjaar (toeslag 3%), kwartaal (toeslag 4%) en maand (toeslag 5%). Betaling per maand en kwartaal is alleen mogelijk op basis van een automatisch incasso. Tarief 2014

De Verhaalsrechtsbijstandverzekering

De Verhaalsrechtsbijstandverzekering dekt het verhalen van de schade die u lijdt t.g.v. een verkeersongeval. Deze verzekering kost u € 27,50,- per jaar en geldt alleen voor de op de polis genoemde auto.