Taxatie

Voor taxaties kunt terecht bij door de FEHAC goedgekeurde taxateurs.


Een overzicht van de goedgekeurde taxateurs vindt u hier.