Particulieren
Bedrijven
Oldtimerverzekering
Schade
Formulier download
Wie is Wie
Contact
Particulieren
Verkeer
Wonen
Aansprakelijkheid
Rechtsbijstand
Inkomen
Nabestaanden
Sparen
Ziektenkosten
Reizen en vrijetijd

Home Contact Adres Login

De basis- en aanvullende verzekering  
Er bestaat één zorgverzekering voor alle Nederlanders. Deze basis-ziektekostenverzekering is wettelijk verplicht. Daarnaast kunt u zich aanvullend verzekeren als u meer medische kosten vergoed wilt zien. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

In deze basisverzekering zijn de medische kosten gedekt van een door de overheid bepaald zorgpakket. In dat pakket zitten basiszorgvoorzieningen zoals huisartsenbezoek, ziekenhuizenverblijf en –zorg, zorg door medisch specialisten en verloskundigen, kraamzorg, genees- en hulpmiddelen en een aantal vormen van paramedische zorg. Als u meer medische kosten wilt verzekeren, kunt u zich aanvullend verzekeren. Er zijn twee verschillende verzekeringsvormen voor ziektekosten: natura en restitutie. Het is ook mogelijk om in een verzekering beide vormen te combineren.   
  
 
Verzekeringsvormen

Bij een naturaverzekering betaalt uw verzekeraar de rekening rechtstreeks aan de zorgaanbieder (het ziekenhuis, het verloskundigenbureau). Meestal heeft u dan ook de keuze uit een beperkt aantal zorgaanbieders waarmee de verzekeraar een contract heeft. Bij een restitutieverzekering betaalt u in principe de rekening eerst zelf. Uw verzekeraar vergoedt die kosten vervolgens weer aan u. In het algemeen heeft u dus een vrije keuze uit de zorgaanbieders. Wel kan het zijn dat u alleen de totale kosten vergoed krijgt als de verzekeraar een contract heeft met de zorgaanbieder. Kiest u in dat geval voor een andere zorgaanbieder, dan krijgt u alleen de vastgestelde vergoeding voor die behandeling vergoed.

Sommige verzekeraars bieden de mogelijkheid van een combinatiepolis: bij deze verzekering zijn voor bepaalde vormen van zorg contracten afgesloten met zorgaanbieders en in andere gevallen juist niet. Bij de zorgaanbieders waarmee de verzekeraar contracten heeft afgesloten, worden de kosten direct aan de zorgaanbieder vergoed (zoals bij de naturapolis). Wilt u toch met een andere zorgaanbieder in zee gaan, dan krijgt u de kosten vergoed (restitutiepolis). In dat geval kan het wel zo zijn dat het vergoedingsbedrag een maximum kent en u dus niet alle kosten vergoed krijgt. 
 

Verzekeringspremie

Naast de nominale premie is ook een inkomensafhankelijke premie verschuldigd. Die premie wordt door uw werkgever of uitkeringsinstantie voldaan. Mensen zonder werkgever, zoals gepensioneerden en zelfstandig ondernemers, moeten zelf die inkomensafhankelijke premie betalen.


Wilt u meer weten ?

Klik dan hier om informatie aan te vragen.

U kunt natuurlijk ook bellen. Het nummer is 073-5216422.

 

 


 
© copyright Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto b.v. Advieswijzer Disclaimer /td>